Linh Kiện - Thiết Bị Đông Đô (1)


Trung Tâm Điện Tử Viễn Thông Đông Đô đang tiếp tục khẳng định vị trí của người dẫn đầu thị trường cung cấp sản phẩm thiết bị điện tử và thiết bị di động liên tục cho thị trường trong nhiều năm qua.

112 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 0973.235.270
Email: dongdomobile@gmail.com
1 sản phẩm