shop_win99 (4)


MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC ĐƠN TỪ 99K
- CÁC MÃ VOUCHER NGÀNH THỜI TRANG :
+WABIG12 - Hoàn xu 15% tối đa 60000 cho đơn từ 300000đ
+WAHOT12 - Hoàn xu 10% tối đa 100000 cho đơn từ 350000đ
+WARN30K - Hoàn xu 15% tối đa 30000 cho đơn từ 150000đ
+ WA1212 - Hoàn xu 100% tối đa 10000 cho đơn từ 50000đ
- Ngành túi ví
+ WBCRMX12 hoàn 15% tối đa 100k xu cho đơn từ 500k
+WB1212 hoàn 15% tối đa 60k xu cho đơn từ 300k
+ WBRE12 giảm 10% tối đa 30k cho đơn từ 99k.
sdt: 0353231428