MINHTHÀNH CENTER (23)


MINHTHÀNH CENTER - Nhà cung cấp chuyên sỉ phụ kiện xe máy kinh doanh theo mô hình online trên toàn quốc và trực tiếp tại cửa hàng. MINHTHÀNH CENTER đăng ký kinh doanh - HKD DAVATA tại TP. HCM và đã được xác thực các yếu tố gồm: Giấy Phép Kinh Doanh, địa chỉ và mô hình kinh doanh.

Được thành lập vào năm 2016, MINH THÀNH CENTER do Ông ĐÀO MINH THÀNH làm đại diện là hộ kinh doanh uy tín có cửa hàng và kho hàng đặt tại TP. HCM. Với số nhân sự 15 nhân sự.
23 sản phẩm