Caltex Việt Nam (0)


Một hành trình. Hơn 80 năm phát triển.

Từ 1936, Caltex đã tham gia một hành trình với duy nhất một điểm đến - đó là sự hài lòng của khách hàng.

Ngôi sao Caltex, biểu tượng về chất lượng, giá trị và dịch vụ của chúng tôi, cũng là sự nhắc nhở không ngừng về cam kết của chúng tôi dành cho bạn: Luôn làm mới chuyến đi của bạn. Luôn làm tốt hết sức có thể để đáp ứng những nhu cầu cho hành trình của bạn.

Bởi vì ở Caltex, hành trình của bạn cũng chính là hành trình của chúng tôi!
0 sản phẩm